حمایت از فوتبالی شدن خودروسازان نعمت‌زاده را به کارت زرد سوم نزدیک کرد