طبق قانون باید با قاچاق سوخت کامیون‌های ترک برخورد شود/ قاچاق ماهانه ۳۶ میلیون لیتر سوخت