سانحه برای پرواز قشم - مشهد/ 172 سرنشین در سلامتی کامل