حدادیان: «آقا» فرمودند دعا کنید من هم شهید شوم/ روایت جعفریان از دیدار با رهبر طالبان