حدادیان: «آقا» فرمودند دعا کنید شهید شوم/ روایت جعفریان از دیدار با رهبر طالبان