۵۵ ماده سرطان‌زا در دود سیگار موجود است/ مصرف‌کنندگان سیگار خود را به ۸۵ نوع بیماری مبتلا می‌کنند