برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی معدن در خراسان جنوبی گامی مؤثر برای مهم‌ترین ظرفیت این استان