کاهش بیش از 44 درصدی ارزش معاملات سهام طی هفته گذشته