ضربه‌ای فاجعه‌بار برای کاربران؛ از کار افتادن رایانه توسط بدافزاری جدید