رییس دانشگاه آزاد:تنها 12 درصد ایرانیان دارای تحصیلات تکمیلی هستند