وعده‌های حمایتی که برای تیم فوتسال پولاد گسترش بروجرد تحقق نیافت