ثبات نسبی قیمت نفت در بازار جهانی / هر بشکه نفت برنت 66.4 دلار