اوباما: توافق هسته‌ای میراث دوران ریاست جمهوری من است