گزارش اختصاصی ایرنا از نبرد القلمون/ چرایی فروپاشی سریع تروریست های تکفیری