اسقاط موتورسیکلت‌های آلاینده و جایگزینی آن با موتور برقی در دستور کار مدیریت شهری است