تحلیلگر ارشد KGI : آیفون های جدید یک ماه زودتر معرفی می شوند