حسین عارف: خواننده «دا» هر لحظه با آن زندگی می‌کند/ قزوه: «دا» جهانیان را به گریه وا می‌دارد