رییس صدا و سیما: دشمن برای مخاطبان ما سرمایه گذاری می کند‌