پلیس راهور در ارتباط با واگذاری فرهنگسرای ارشاد به تعهدات خود عمل نکرده است/سنگ‌اندازی برخی اعضای ش