گاز ۴ فاز پارس جنوبی صرف تولید محصولات کم‌ارزش در پتروشیمی‌ خواهد شد