فرمانده نیروی انتظامی به کمیسیون امنیت ملی گزارش می‌دهد