صهیونیست‌ها پرچم‌دار اصلی مبارزه با ملت‌های مسلمان منطقه هستند