اعزام تمامی متقاضیان سفر به عتبات در ماه رمضان بدون قرعه کشی/ هزینه سفر حدود ۲ میلیون تومان