مرزبان در کنگره جهانی فوتبال شرکت می‌کند/احتمال خواهرخواندگی بین فوتبال مشهد و بادن آلمان