واکنش خواننده مشهور به انتقادهای اخیر/ روزی نیست که بمب‌هایشان را از دهان لق‌شان بر سرم نریزند