برگزاری کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با حضور ۴۰۰ جانباز فعال فرهنگی و سیاسی