غیبت افشارزاده و بازیکنان استقلال در مراسم سالگرد درگذشت حجازی!