وکیلی 16 بازیکن را به اردوی ششم تیم والیبال نوجوانان ایران دعوت کرد