ملت ایران عزت و اقتدار خود را از اسلام گرفته است/ در مقابل تمام زیاده خواهی ها و زورگویی ها می ایستیم