تیم های گلستان برای حضور در لیگ برتر کبدی آماده هستند