دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور: وزارت ارتباطات به تولید محتوا توجه ندارد