سونی ششم خرداد پرچمدار جدید اکسپریا در تایوان معرفی می کند