روایت سیف از دلایل برج‌سازی بانک‌ها /بانک‌ها باید نسبت به پذیرش ریسک خود حساسیت بیشتری به خرج دهند