سه قوه وظیفه تحقق سیاست های کلی جمعیت را بر عهده دارند/ لزوم برنامه‌ریزی عملیاتی نه شعاری