کواکبیان: اینکه نیروی انتظامی مسئول اجرای قانون است نه اسلام بیهوده است/ حمایت دوباره از سران فتنه در