تقدیر از تیم‌های برتر در هشتمین دوره از مسابقات بتن