واشنگتن: در حال رایزنی‌‌ با ایرانی‌ها برای تعیین مصاحبه‌‌شوندگان هسته‌‌ای هستیم