قیام امام حسین(ع) الگویی ارزنده برای متزلزل‌کردن حکومت طاغوت‌ است