من حجازی را به سپاهان و ذوب‌آهن بردم/ پرونده تراکتور و نفت در حال بررسی است/ چیزی در خصوص محرومیت فغان