افزایش صادرات میعانات گازی ایران/ توان صادرات ۶ میلیون تن شد