محصص: امیدوارم کار ما با خاکپور به جدایی نکشد/ مجیدی کلاس‌های مربیگری را پشت سر می‌گذارد