نگره‌ای پست‌مدرن به معراج پیامبر اسلام در «آواز پر جبرئیل»