تولید ذغال حرارتی از باطله های ذغال سنگ در شهرستان زرند