تالار شیشه ای در اردیبهشت ماه،کاهش 44 درصدی معاملات را مزمزه کرد