دفاع رییس سازمان حج و زیارت از نحوه ارائه خدمات پزشکی به حجاج