اعضای تیم مذاکره‌کننده جایگاه اظهار نظر درباره مسائل نظامی ایران را ندارند