مهدی هاشمی مقابل دوربین رفت/ پخش تیتراژ قدیمی در «دردسرهای عظیم2»