ترابپور: کادر فنی که نتیجه نمی‌گیرد تغییر می‌کند یا آنهایی که نتیجه می‌گیرند؟/استقلالی و پرسپولیسی