«درناهای کاغذی» دوباره به جریان می‌افتد/ در انتظار پاسخ فارابی