تفاهم‌نامه ورزش همگانی بین حوزه علمیه و وزارت ورزش امضا شد